Chả Bề Bề Bao Sả

170,000

Món mới đơi các thiếu nhi của cô ơi, chả rất thơm ngon và có cái tay cầm y chang đùi gà nha 🙂

170k/500g

Cha be be bao sa
Chả Bề Bề Bao Sả

170,000

Gọi Cho Mình